Dezvoltare comunitara prin masuri integrate in comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita, cod 102548

EUROCOMUNA – Dezvoltare comunitara prin masuri integrate in comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita, cod 102548

Conform anuntului oficial al MFE din 12.05.2017 (http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/201/lista-intermediar%C4%83-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-aprobate-%C3%AEn-cadrul-apelurilor-pocu-18-4-4-1-%C8%99i-pocu-20-4-4-2?start=80), comuna Valea Ciorii din judetul Ialomita a obtinut finantare pentru un proiect POCU in valoare de peste 5.000.000 euro. Este unul dintre cele mai complexe proiecte finantate in Romania din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 prin caracterul lor integrat: actioneaza asupra familiilor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate prin activitati educationale, de ocupare, asistenta sociala si medico-sociala, imbunatatirea conditiilor de locuit, incluziune sociala si cresterea coeziunii intre membrii comunitatii.

Actiunile sprijinite sunt:

 • Sprijin educational pentru copiii de 0-17 ani din grupul tinta prin programe tip „Scoala dupa scoala”, „Zone prioritare de educatie” sau activitati extra-curriculare;
 • Programe de educatie parentala si educatie pentru sanatate in beneficiul parintilor din grupul tinta;
 • Programul „A doua sansa” pentru adultii care nu au finalizat 8 clase;
 • Servicii de consiliere si orientare profesionala pentru persoanele apte de munca din grupul tinta;
 • Servicii de formare profesionala si medierea muncii pentru persoanele apte de munca din grupul tinta;
 • Angajarea a peste 115 de persoane din Valea Ciorii;
 • Finantarea a 17 de afaceri noi in Valea Ciorii;
 • Infiintarea unui centru comunitar multifunctional in Valea Ciorii;
 • Renovarea locuintelor pentru persoanele din grupul tinta care detin acte de proprietate la zi;
 • Atragerea de investitori in Valea Ciorii;
 • Activitati de voluntariat, incluziune si inovare sociala in care vor fi atrasi toti membrii comunitatii.

Proiectul este implementat in parteneriat public-privat.

Proiectul „Eurocomuna – Dezvoltare comunitara prin masuri integrate in comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita, cod 102548” este unul din cele 5 proiecte finantate din FSE prin POCU 2014-2020, axa 4, OS 4.2. (comunitati marginalizate non-rome) din regiunea Sud-Muntenia, sesiunea septembrie 2016.

Parteneriatul proiectului format din Comuna Valea Ciorii prin Primarie in calitate de lider si 4 membri – Asociatia Centrul de Suport si Formare pentru Dezvoltarea unei Societati Echitabile (CENFORM) din Bucuresti, Scoala Gimnaziala Valea Ciorii, S.C. Intratest S.A. din Bucuresti si S.C. SERVEL S.R.L. din Slobozia si-au propus rezultate concrete cu efecte asupra intregii comunitati:

 • 211 de copii vor beneficia de activitati educationale suplimentare celor scolare (programul „Scoala dupa scoala”, interventii tip „Zone prioritare de educatie”, activitati extra-curriculare, programe de educatie pentru sanatate si cresterea stimei de sine),
 • 99 persoane vor finaliza 8 clase in cadrul programului „A doua sansa”,
 • 455 de persoane apte de munca vor fi consiliate si orientate profesional iar 350 de persoane vor dobandi o calificare,
 • 115 persoane vor fi angajate la finalul proiectului, iar 17 persoane isi vor deschide propria afacere cu finantare din proiect (25.000 euro/afacere),
 • 50 de gospodarii care detin acte de proprietate din cele 245 ai caror membri formeaza grupul tinta, vor fi renovate.

Toate cele 655 de persoane din GT vor beneficia de servicii sociale si medicale suplimentare si vor participa la activitati de incluziune sociala si coeziune comunitara. Proiectul are o perioada de implementare de 36 luni incepand cu 21 august 2017. Valoarea totala a proiectului este de 23,074,566.15 lei din care contributia liderului si partenerilor este de 536,320.94 lei, iar asistenta financiara nerambursabila este de 22,538,245.21 lei.

CENFORM, in calitate de partener in proiect, si-a asumat activitatile de animare si inovare sociala, voluntariat, sprijinirea copiilor si parintilor in cresterea participarii acestora la activitatile educationale, atragerea de parteneriate relevante in comunitate, socio-culturale si economice.

Echipa Cenform este formata din 14 experti cu activitate relevanta in implementarea activitatilor asumate si administreaza un buget de 2,772,736.36 lei, asistenta financiara nerambursabila din FSE prin POCU 2014-2020.

INSCRIEREA PARTICIPANTILOR LA SESIUNILE DE TRAINING

 

Regulament de inscriere GT: http://cenform.ro/public/docs/RegulamentGT.pdf

Formular individual participanti: http://cenform.ro/public/docs/Anexa-12-Formular-individual-participanti-august-2018.pdf