Copiii din comuna Scanteia, judetul Ialomita vor beneficia de servicii educationale la standarde europene

img

Copiii din comuna Scanteia, judetul Ialomita vor beneficia de servicii educationale la standarde europene

Joi, 14 iunie 2018 la ora 11.00 a avut loc la Scoala Profesionala din comuna Scanteia, judetul Ialomita conferinta de lansare a proiectului „EduMix - Masuri integrate de sprijin a copiilor vulnerabili aflati în risc educational din comuna Scanteia, judetul Ialomita, cod 106289” cofinantat din FSE prin POCU 2014-2020.

Copiii si tinerii înscrisi la Scoala Profesionala Scanteia vor beneficia timp de 3 ani de sprijin educational pentru depasirea riscului de abandon scolar prin intermediul unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 în valoare de 5.358.598, 45 lei.

Parteneriatul proiectului format din Comuna Scanteia în calitate de lider si Scoala Profesionala Scanteia, Asociatia pentru Dezvoltare, Inovatie, Cultura si Antreprenoriat (ADICA) din Calarasi si Asociatia Centrul de Suport si Formare pentru Dezvoltarea unei Societati Echitabile (CENFORM) din Bucuresti, în calitate de parteneri, si-a asumat rezultate masurabile si ambitioase:

 • 44 copii de 2-3 ani vor fi cuprinsi în învatamantul ante-prescolar prin programul tip cresa ce va functiona în cadrul scolii
 • 91 copii de 3-5 ani din învatamantul prescolar vor avea program prelungit
 • 352 de elevi de 6-17 ani vor beneficia de sprijin în vederea reducerii riscului de abandon scolar
 • 14 copii cu Cerinte Educationale Speciale vor beneficia de un program de educatie adaptat nevoilor lor
 • 42 persoane adulte care nu au finalizat 4 clase si 76 de pers care nu au finalizat 8 clase vor beneficia de programul „A Doua Sansa”
 • 605 persoane din Grupul Tinta vor fi consiliate psihologic pentru cresterea stimei de sine si încrederii în abilitatile personale

Proiectul are o perioada de implementare de 36 luni începand cu data de 17 mai 2018. Valoarea totala a proiectului este de 5.358.598, 45 lei din care contributia liderului si partenerilor este de 67.397,93 lei, iar asistenta financiara nerambursabila este de 5.291.200,52 lei.

La eveniment au luat cuvantul:

 • Georgeta ILIE, primarul comunei Scanteia
 • Elena SERBANESCU, manager de proiect
 • Ancuta GEREA, directoarea Scolii Profesionale Scanteia
 • Mioara BALACIU, coordonator tehnic ADICA
 • Iolanda CHIOARU, coordonator tehnic CENFORM

Au participat locuitorii comunei Scanteia, membrii grupului tinta din proiect, agenti economici din comuna si localitatile învecinate, formatori de opinie, oficialitati locale si judetene, presa, experti din proiect.

INSCRIEREA PARTICIPANTILOR LA SESIUNILE DE TRAINING

 

Regulamentul de inscriere GT: http://cenform.ro/public/docs/RegulamentGT.pdf

Formular individual participanti: http://cenform.ro/public/docs/Anexa-12-Formular-individual-participanti-august-2018.pdf

img