Investeste in oameni!

Investeste în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

img

Axa prioritara: 4

Domeniul major de interventie: 4.1

Titlul proiectului: Imbunatatirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilitati

Contract numarul: POSDRU /180/4.1/S/155212 

AGENTIA NATIONALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA, în parteneriat cu: Asociatia Centrul de Suport si Formare pentru Dezvoltarea unei Societati Echitabile (CENFORM), SC XEROM SERVICE SRL si OSSERVATORIO ECONOMICO per lo Sviluppo della Cultura Manageriala d’Impresa, implementeaza proiectul „Îmbunatatirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilitati” ID 155212, finantat din FSE prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul are ca obiectiv general cresterea capacitatii si modernizarea SPO pentru furnizarea de servicii inovative care vizeaza cresterea angajabilitatii clientilor SPO – persoane cu dizabilitati, prin dezvoltarea unui model care sa fie implementat la nivel national si pilotarea implementarii unei solutii de tip self service pentru persoanele cu dizabilitati de vedere.

Rezultate propuse ale proiectului:

  • 42 de agentii SPO sprijinite în vederea îmbunatatirii serviciilor pentru persoanele cu dizabilitati
  • un model care sa sprijine integrarea în munca a persoanelor cu dizabilitati si prezentarea lui celor 42 de agentii SPO sprijinite
  • 4 agentii SPO – pilot în implementarea solutiei self-service pentru persoanele cu dizabilitati de vedere
  • doua schimburi de experienta în Italia.

Proiectul are o perioada de implementare de 10 luni, începând cu 06.03.2015. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 4.806.251,75 lei, din care contributia solicitantului este de 1.201.562,94 lei, iar asistenta financiara nerambursabila este de 3.604.688,81 lei.

Beneficiarii activitatilor proiectului sunt Institutii ale Serviciului Public de Ocupare: 42 agentii judetene de ocupare a fortei de munca si 130 persoane din cadrul personalului propriu SPO. Expertii proiectului vor ajuta la dezvoltarea unui model care sa fie implementat la nivel national si la pilotarea implementarii unei solutii de tip self-service pentru persoanele cu dizabilitati de vedere (la nivelul a 4 agentii teritoriale).