PROIECT - ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
Axa
prioritară

4

Domeniul major
de intervenţie

4.1

Titlul
proiectului

Imbunatatirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilitati

Contract
Nr.

POSDRU /180/4.1/S/155212

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ, în parteneriat cu: Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile (CENFORM), SC XEROM SERVICE SRL și OSSERVATORIO ECONOMICO per lo Sviluppo della Cultura Manageriala d’Impresa, implementează proiectul „Îmbunătățirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități” ID 155212, finanțat din FSE prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității și modernizarea SPO pentru furnizarea de servicii inovative care vizează creșterea angajabilității clienților SPO – persoane cu dizabilități, prin dezvoltarea unui model care să fie implementat la nivel național și pilotarea implementării unei soluții de tip self service pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

Rezultate propuse ale proiectului:

  • 42 de agenții SPO sprijinite în vederea îmbunătățirii serviciilor pentru persoanele cu dizabilități
  • un model care să sprijine integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități și prezentarea lui celor 42 de agenții SPO sprijinite
  • 4 agenții SPO – pilot în implementarea soluției self-service pentru persoanele cu dizabilități de vedere
  • Două schimburi de experiență în Italia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 10 luni, începând cu 06.03.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.806.251,75 lei, din care contribuția solicitantului este de 1.201.562,94 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 3.604.688,81 lei.

Beneficiarii activităților proiectului sunt Instituții ale Serviciului Public de Ocupare: 42 agenții județene de ocupare a forței de muncă și 130 persoane din cadrul personalului propriu SPO. Experții proiectului vor ajuta la dezvoltarea unui model care să fie implementat la nivel național și la pilotarea implementării unei soluții de tip self-service pentru persoanele cu dizabilități de vedere (la nivelul a 4 agenții teritoriale).