PROIECT - EUROCOMUNA
EUROCOMUNA – Dezvoltare comunitară prin măsuri integrate în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, cod 102548
 

Conform anunțului oficial al MFE din 12.05.2017 (http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/201/lista-intermediar%C4%83-a-cererilor-de-finan%C8%9Bare-aprobate-%C3%AEn-cadrul-apelurilor-pocu-18-4-4-1-%C8%99i-pocu-20-4-4-2?start=80), comuna Valea Ciorii din județul Ialomița a obținut finanțare pentru un proiect POCU în valoare de peste 5.000.000 euro. Este unul dintre cele mai complexe proiecte finanțate în România din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 prin caracterul lor integrat: acționează asupra familiilor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate prin activități educaționale, de ocupare, asistență socială și medico-socială, îmbunătățirea condițiilor de locuit, incluziune socială și creșterea coeziunii între membrii comunității.

Acțiunile sprijinite sunt:

Proiectul este implementat în parteneriat public-privat.

Proiectul „Eurocomuna – Dezvoltare comunitară prin măsuri integrate în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, cod 102548” este unul din cele 5 proiecte finanțate din FSE prin POCU 2014-2020, axa 4, OS 4.2. (comunități marginalizate non-rome) din regiunea Sud-Muntenia, sesiunea septembrie 2016.

Parteneriatul proiectului format din Comuna Valea Ciorii prin Primărie în calitate de lider și 4 membri – Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile (CENFORM) din București, Școala Gimnazială Valea Ciorii, S.C. Intratest S.A. din București și S.C. SERVEL S.R.L. din Slobozia și-au propus rezultate concrete cu efecte asupra întregii comunități:

Toate cele 655 de persoane din GT vor beneficia de servicii sociale și medicale suplimentare și vor participa la activități de incluziune socială și coeziune comunitară. Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni începând cu 21 august 2017. Valoarea totală a proiectului este de 23,074,566.15 lei din care contribuția liderului și partenerilor este de 536,320.94 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 22,538,245.21 lei.

CENFORM, în calitate de partener în proiect, și-a asumat activitățile de animare și inovare socială, voluntariat, sprijinirea copiilor și părinților în creșterea participării acestora la activitățile educaționale, atragerea de parteneriate relevante în comunitate, socio-culturale și economice.

Echipa Cenform este formată din 14 experți cu activitate relevantă în implementarea activităților asumate și administrează un buget de 2,772,736.36 lei, asistență financiară nerambursabilă din FSE prin POCU 2014-2020.

Inscrierea participantilor la sesiunile de training
COMUNA VALEA CIORII
SCOALA GIMNAZIALA VALEA CIORII
SERVEL