PROIECT - EGAL
20/07/2018 Anexa nr. 1 -difuzare imediată-
O nouă abordare a egalității de gen în politicile publice

Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile (Cenform) și Asociația "Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de gen: Filia”au început în data de 27.06.2018 implementarea proiectului „EGAL - Dialog civic si advocacy pentru politici publice sensibile la egalitatea de gen, cod 110795” cofinanțat din FSE prin POCA 2014-2020.

Prin implementarea acestui proiect, cei doi parteneri vor aduce o nouă abordarea a egalității de gen și șanse în elaborarea politicilor publice, o integrare a acesteia pe toate planurile socio-economice astfel încât să se asigure dimensiunea transversală a principiului egalității în toate acțiunile guvernamentale.

Proiectul își propune să dezvolte capacitatea ONG-urilor de a formula și a propune politici publice sensibile la egalitatea de gen și egalitatea de șanse prin formarea a 160 de persoane din ONG-uri din domeniul egalității de șanse si de gen, drepturile omului și tineret, prin facilitarea accesului acestora la cunoaștere privind inegalitățile de gen și privind mecanismele de dialog civic și sprijin pentru advocacy și prin desfășurarea unei campanii de dialog civic și advocacy pentru politici privind egalitatea de gen la nivel național pe parcursul a 16 luni.

Grupul țintă al proiectului este format din 210 persoane, reprezentanți ai ONG-urilor (180 de persoane) și personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție – 30 de persoane).

Grupul țintă format atât din reprezentanți ai ONG-urilor cât și personal din autoritățile și instituțiile publice asigură un mix reprezentativ și eficient pentru atingerea rezultatelor asumate:

Proiectul are o perioadă de implementare de 16 luni începând cu 27 iunie 2018. Valoarea totală a proiectului este de 994.495,15 lei din care contribuția liderului și partenerului este de 19.889,90 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 974.605,25 lei.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
Inscrierea participantilor la sesiunile de training
Metodologie elaborare ppa
chrome_reader_mode Detalii generale
Barometrul de gen 2019
chrome_reader_mode Barometrul de gen
Propunere publica alternativa
chrome_reader_mode Propunere de politică publică alternativă (1)
chrome_reader_mode Propunere de politică publică alternativă (5)
chrome_reader_mode Propunere de politică publică alternativă (4)
chrome_reader_mode Propunere de politică publică alternativă (3)
chrome_reader_mode Propunere de politică publică alternativă (2)
chrome_reader_mode PPA - violenta asupra femeilor
Resurse privind activitatile de advocacy
chrome_reader_mode Lista resurse Advocacy
Bune practici privind egalitatea de sanse si gen
chrome_reader_mode Deutsche Telekom AG - Familienpflegezeitgesetz, FPfZG
chrome_reader_mode Abordarea germană a politicii privind egalitatea de gen
chrome_reader_mode Think, Act, Raport
Resurse legislative privind egalitatea de sanse si gen
chrome_reader_mode Etapele elaborarii unei propuneri de politica publica
chrome_reader_mode Ce este o propunere de politică publică? Tipuri de documente de politică publică. Structura unei propuneri de politică publică
chrome_reader_mode Ce este o politica publica?
chrome_reader_mode Autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul aplicării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
chrome_reader_mode Egalitatea de șanse și de tratament si informarea
chrome_reader_mode Egalitatea de șanse și de tratament si publicitatea
chrome_reader_mode Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate si cultură
chrome_reader_mode Discriminarea bazata pe criteria de sex la locul de munca si sanctionarea acestor tipuri de comportamente
chrome_reader_mode Maternitatea si egalitatea de sanse si tratament la locul de munca
chrome_reader_mode Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii
chrome_reader_mode Ce reprezinta violenta de gen?
chrome_reader_mode In codul ocupatiilor din Romania exista doua ocupatii cu atributii in sfera egalitatii de sanse
chrome_reader_mode A fost reglementat regimul general al ocupatiei de expert in egalitate de sanse si technician in egalitate de sanse!