PROIECT - EDUMIX
Copiii din comuna Scânteia, județul Ialomița vor beneficia de servicii educaționale la standarde europene

Joi, 14 iunie 2018 la ora 11.00 a avut loc la Școala Profesională din comuna Scânteia, județul Ialomița conferința de lansare a proiectului „EduMix - Măsuri integrate de sprijin a copiilor vulnerabili aflați în risc educațional din comuna Scânteia, județul Ialomița, cod 106289” cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020.

Copiii și tinerii înscriși la Școala Profesională Scânteia vor beneficia timp de 3 ani de sprijin educațional pentru depășirea riscului de abandon școlar prin intermediul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în valoare de 5.358.598, 45 lei.

Parteneriatul proiectului format din Comuna Scânteia în calitate de lider și Școala Profesională Scânteia, Asociația pentru Dezvoltare, Inovație, Cultură și Antreprenoriat (ADICA) din Călărași și Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile (CENFORM) din București, în calitate de parteneri, și-a asumat rezultate măsurabile și ambițioase:

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni începând cu data de 17 mai 2018. Valoarea totală a proiectului este de 5.358.598, 45 lei din care contribuția liderului și partenerilor este de 67.397,93 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 5.291.200,52 lei.

La eveniment au luat cuvântul:

Au participat locuitorii comunei Scânteia, membrii grupului țintă din proiect, agenți economici din comună și localitățile învecinate, formatori de opinie, oficialități locale și județene, presă, experți din proiect.

Inscrierea participantilor la sesiunile de training