Misiunea Cenform

Asociația CENFORM respectă, promovează și aplică principiile democratice și drepturile omului, egalitatea de șanse și gen în toate activitățile și proiectele în care este implicată.

Misiunea noastră este aceea de a conștientiza cetățenii cu privire la puterea pe care o dețin în cadrul comunităților. Rolul nostru este acela de a-i încuraja să-și afirme identitatea, să-și facă cunoscute problemele și opțiunile, să-și cunoască drepturile și mijloacele prin care le pot obține.

I. VOLUNTAR PENTRU CETĂȚENIE ACTIVĂ
Conștientizarea și exercitarea drepturilor civile

Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile – CENFORM în parteneriat cu Centrul FILIA, implementează proiectul VOLUNTAR PENTRU CETĂȚENIE ACTIVĂ. Conștientizarea și exercitarea drepturilor civile finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în valoare de 34.444,71 euro și se implementează în perioada 1 mai 2015 – 28 februarie 2016 (10 luni).

Proiectul are ca obiectiv atragerea a cel puțin 15 voluntari și 15 membri noi care vor susține acțiunile solicitantului în vederea conștientizării membrilor societății românești a drepturilor civile ce le sunt garantate prin lege și exercitarea lor în limitele și spiritul legii. Proiectul este necesar pentru conștientizarea în societatea românească a drepturilor civile și exercitarea lor.

Rezultate: o campanie de promovare a cetățeniei active, comunitate online de 150 de voluntari diseminatori pentru campanie, 4 seminarii cu reprezentanți ai Poliției și cadrelor didactice, un ghid pentru cetățenie activă, un curs recruter de voluntari livrat către 50 de persoane din ONG. Grupul țintă: membrii societății românești. Prin proiect se vor conștientiza drepturile civile la nivelul societății și se va încuraja exercitarea lor în sensul implicării active și prevenirii abuzurilor atât a persoanelor fizice asupra altor persoane fizice cât și a instituțiilor statului asupra cetățenilor.

Pornind de la premiza că cetățenii se află în centrul procesului de integrare europeană, anul 2013 a fost declarat de instituțiile UE „Anul european al cetățenilor”. Extrapolând, putem declara următoarele: cetățenii se află în centrul procesului de democratizare și dezvoltare a unui stat, inclusiv în România. Proiectul de față își propune să aducă în centrul preocupărilor zilnice ale cetățenilor români nevoia de implicare activă în societate, conștientizarea și exercitarea drepturilor cetățenești.

Acest deziderat poate fi atins numai prin atragerea unui număr suficient de mare de persoane care să devină „mesagerii” noțiunii de cetățenie activă la nivelul fiecărui nivel al societății. Astfel se vor multiplica cunoștințele și se vor recunoaște beneficiile implicării fiecăruia dintre noi în procesul de dezvoltare a României.
II. IMBUNATARIREA SERVICIILOR
pentru persoanele cu dizabilități

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ, în parteneriat cu: Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile (CENFORM), SC XEROM SERVICE SRL și OSSERVATORIO ECONOMICO per lo Sviluppo della Cultura Manageriala d’Impresa, implementează proiectul „Îmbunătățirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități” ID 155212, finanțat din FSE prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea capacității și modernizarea SPO pentru furnizarea de servicii inovative care vizează creșterea angajabilității clienților SPO – persoane cu dizabilități, prin dezvoltarea unui model care să fie implementat la nivel național și pilotarea implementării unei soluții de tip self service pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

Rezultate propuse ale proiectului:

  • 42 de agenții SPO sprijinite în vederea îmbunătățirii serviciilor pentru persoanele cu dizabilități
  • un model care să sprijine integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități și prezentarea lui celor 42 de agenții SPO sprijinite
  • 4 agenții SPO – pilot în implementarea soluției self-service pentru persoanele cu dizabilități de vedere
  • Două schimburi de experiență în Italia.

Proiectul are o perioadă de implementare de 10 luni, începând cu 06.03.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.806.251,75 lei, din care contribuția solicitantului este de 1.201.562,94 lei, iar asistența financiară nerambursabilă este de 3.604.688,81 lei.

Beneficiarii activităților proiectului sunt Instituții ale Serviciului Public de Ocupare: 42 agenții județene de ocupare a forței de muncă și 130 persoane din cadrul personalului propriu SPO. Experții proiectului vor ajuta la dezvoltarea unui model care să fie implementat la nivel național și la pilotarea implementării unei soluții de tip self-service pentru persoanele cu dizabilități de vedere (la nivelul a 4 agenții teritoriale).

Vrei sa te implici in proiectele CENFORM?
Trimite-ne un mesaj.

  • Calea Văcărești Nr. 238, Bl.71, Sc. B, Et.3, Ap.43, Sector 4
  • Bucuresti, Romania
  • +40 371 365 919
  • office@cenform.ro
Loading
Your message has been sent. Thank you!