Blog - Propunere de politică publică alternativă (3)

rate_review Propunere de politică publică alternativă (3)

Promotor: ONG sprijinit prin proiect (am respectat dorința de anonimat a ONG-urilor sprijinite)

 

Care este problema identificată a fi transpusă într-o propunere de politică publică alternativă?  (vă rugăm, faceți referire la o problemă identificată în domeniul dumneavoastră de acțiune, problemă care poate fi rezolvată prin modificarea legislației sau printr-o nouă propunere legislativă)

violenta, locuri de munca

De ce organizația dvs se identifică cu această problemă?

exista implicare din partea organizatiei noastre si dorim sa dezvoltam programe

Problema identificată este

o consecință a unor disfuncții constatate în circuitele socio-economice

Vă rugăm să ne descrieți istoricul problemei (de când există, ce măsuri s-au luat până acum pentru rezolvarea ei etc.)

de multa vreme , pana acum nu s-au luat multe masuri

Care sunt consecințele lipsei de acțiune (Ce se poate întâmpla în cazul nerezolvării problemei identificate)?

cresterea infractionalitatii, graviditate la adolescente etc.

Ce bariere veți întâlni în rezolvarea problemei?

mentalitatea, rigiditatea autoritatilor locale

Ați încercat să formulați în trecut o soluție la problema identificată?

Nu

Dacă da, cum s-a concretizat?

-

Care este contextul național, european și internațional în cazul problemei identificate de dvs?

persoanele de etnie roma sunt marginalizate, victime ele stereotipurilor etc.

Cum poate fi definită problema? (Încercați sa sintetizați într-o frază problema identificată în domeniul dvs de acțiune)

problema poate fi definita ca o nepasare a celor din jur, vina este a societatii care ramane nepasatoare la problemele comunitatii rrome

Denumiți problema identificată în termeni conciși care să o reflecte și să nu conțină trimiteri la variantele de rezolvare

populatie de etnie roma, victime ale marginalizarii si excluziunii sociale

Care sunt cauzele problemei identificate?

dependenta de ajutorul social de unde decurge si lenea, mentalitatea

Care sunt efectele problemei identificate?

lipsa locurilor de munca, analfabetismul, abandonul scolar

Problema identificată se fundamentează pe informații statistice, studii sau alte documente veridice? Dacă da, enumerațile:

da. abandonu scolar este de 40% in cadrul comunitatii rome

Dacă soluționați problema identificată, cine vor fi beneficiarii direcți?

membrii comunitatii rome din comuna Raducaneni

Dacă soluționați problema identificată, cine vor fi beneficiarii indirecți?

toti membrii din comuna Raducaneni

Dacă problema NU se va soluționa, care sunt efecte pe termen scurt?

abandonul scolar, cresterea criminalitatii

Dacă problema NU se va soluționa, care sunt efecte pe termen mediu și lung?

cresterea numarului de asistati sociali, cresterea numarului de neasigurati medical, cresterea numarului de mame foarte tinere fara un venit

Există o asumare din partea României pentru rezolvarea acestei probleme prin semnarea unor tratate, convenții europene/internaționale?

Nu știu

În vederea derulării consultărilor publice necesare în elaborarea și validarea PPA, vă rugăm să identificați toți stake-holderii interesați de PPA dezvoltată de organizația dvs. (Cine credeți că sunt persoanele / instituțiile interesate de rezolvarea problemei identificate de dvs?)

Partida Pro Roma, Primaria

Soluționarea problemei identificate de dvs va avea impact financiar?

Da, asupra bugetului de stat și a bugetului local

Soluționarea problemei identificate de dvs va avea impact social?

Da, asupra instituțiilor statului din domeniul social

Soluționarea problemei identificate de dvs va avea impact asupra mediului?

Da


keyboard_arrow_left Inapoi la articole