Blog - Etapele elaborarii unei propuneri de politica publica

rate_review Etapele elaborarii unei propuneri de politica publica

Manualul pentru elaborarea unei propuneri de politica publica elaborat de Unitatea de Politici Publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului identifica cateva etape esentiale in elaborarea unei propuneri de politica publica, utile si in realizarea de propuneri de politici publice  alternative din partea ONG-urilor si a altor structuri sociale:

 

1.Formularea problemei. Denumirea politicii publice.

Formularea problemei consta in identificarea problemei si exprimarea acesteia in termeni clari.Este recomandabila o analiza preliminara a problemei. Analiza ar trebui sa aiba in vedere si isroticul incercarilor anterioare de rezolvare a problemei dar si consecintele lipsei de actiune in rezolvarea ei. Identificarea corecta a problemei este extrem de importanta pentru fixarea ulterioara a obiectivelor si a cailor de rezolvare. Ulterior identificarii problemei urmeaza etapa denumirii ptopunerii de politica publica. Denumirea trebuie sa fie concisa, sa reflecte problema identificata si sa nu contina trimiteri la variantele de rezolvare

 

2.Scopul propunerii de politica publica/definirea obiectivelor. Scopul umarit de politica publica este acela de a creea starea asteptata dupa implementarea politicii publice.Scopul are un caaracter general si ofera orientare tuturor actiunilor de implementare.

 

Obiectivele unei propuneri de politica publica sunt de doua feluri: generale ( incorporeaza o directie majora de actiune ) si specifice ( concrete si masurabile, sunt de etapa si permit monitorizarea implementarii, de asemenea, sunt stabilite temporal, cunatificabile si limitate numeric ).

 

3.Beneficiarii politicii publice, orice individ, comunitate sau grup social vizat. Beneficiarii pot fi directi, cei care vor beneficia direct de implementarea politicii publice, sunt grupul tinta al politicii publice, , si indirecti, suporta efectele politicii publice fara sa fie direct vizati de politica publica.

 

In aceasta etapa sunt de ajutor colectarea de date sau utilizarea de statistici din care sa reiasa dimensiunea exacta a persoanelor vizate de politica publica, dimensiunea statistica a fenomenului vizat. Ca instrumente de cercetare se pot utiliza focus-grupurile sau chestionarele.

 

Tipuri de indicatori pentru descrierea beneficarilor:

-gen

-grupa de varsta

-nivel de educatie

-profesie

-etnie

-statut economic

-zoan geografica

 

4.Variante de solutionare.

Prin varianta de solutionare a unei propuneri de politica publica se intelege o rezolvare tehnica a acesteia. Aceasta este in general apanajul unei rezolvari institutionale.

Fiecare varianta de solutionare ar trebui sa fie insotita de o analiza de impact, efectele pe care le-ar produce adoptarea acelei variate. Analiza de impact se realizeaza ex-ante.

Spre exemplu evaluarea ex-ante a impactului economic ( analiza tuturor costurilor si beneficilor ulterioare, analiza cost-eficacitate etc ), social si ecologic. In cazul politicilor publice alternative de gen se impun mai ales analize cost-eficacitate, intrucat acestea nu presupun o evaluare monetara.

 

Evaluarea impactului social al unei politici publice urmareste identificarea consecintelor unei soutii de politica publica asupra capitalului uman, drepturilor omului, egalitatii de gen, excluziunii sociale si saraciei, sanatii, educatiei, culturii etc. Se pot utiliza metode si tehnici precum focus grupul, interviul, studiul de caz, sondajul de opinie etc. Datele obtinute prin aceste metode vor fi prelucrate si analizate pentru a stabili impactul fiecarei variante.

 

5.Analiza beneficiarilor.

        Rolul consultarilor

        Analiza Grupurilor

        Metode de consultare

        Rezultatele consultarilor

 

6.Planuri de actiune

        Schema PERT

        Schema GANNT

 

7.Monitorizarea si evaluarea

 


keyboard_arrow_left Inapoi la articole