Blog - Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate si cultură

rate_review Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate si cultură

Legea 202/2002, modificata si completata interzice orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce privește accesul femeilor și bărbaților la toate nivelurile de instruire și de formare profesională, la perfecționare și la educația continuă.

 Instituțiile de învățământ , furnizorii de servicii de formare și de perfecționareau obligatia de a include în programele naționale de educație teme și activități referitoare la egalitatea de șanse între femei și bărbați.

 Instituțiile au obligația de a institui, în activitatea lor, practici nediscriminatorii bazate pe criteriul de sex, precum și măsuri concrete de garantare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, conform legislației în vigoare.

 Este interzis să se solicite candidatelor, la orice formă de învățământ, să prezinte un test de graviditate și/sau să semneze un angajament că nu vor rămâne însărcinate sau că nu vor naște pe durata studiilor.

 

Cadrele didactice, indiferent ca fac parte din sistemul public sau privat, trebuie sa fie instruite si informate prin mijloace asigurate de Ministerul Educației și Cercetării pe tema egalității de șanse pentru femei și bărbați

De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării va promova acele manuale școlare, cursuri universitare, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice care să nu cuprindă aspectele de discriminare între sexe, modele și stereotipuri comportamentale negative în ceea ce privește rolul femeilor și al bărbaților în viața publică și familială.

Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce privește accesul femeilor și bărbaților la toate nivelurile de asistență medicală și la programele de prevenire a îmbolnăvirilor și de promovare a sănătății.)

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sunt responsabile pentru aplicarea măsurilor de respectare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul sănătății, în ceea ce privește accesul la serviciile medicale și calitatea acestora, precum și sănătatea la locul de muncă.

 Instituțiile publice de cultură, trebuie sa asigure accesul tuturor persoanelor, fără discriminare bazată pe criteriul de sex, la producțiile culturale.

Institutile de cultura au obligatia sa asigure nediscriminatoriu condițiile necesare de manifestare și de valorificare a aptitudinilor persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora în domeniul creației culturale.

 


keyboard_arrow_left Inapoi la articole